HARTMANN in Nederland
Organisatie > Milieu en veiligheid

Milieu en veiligheid

Onze onderneming draait niet alleen om economisch succes en kwalitatief hoogwaardige producten. Wij vinden het net zo belangrijk om bij te dragen aan een beter milieu. Door onze milieu-inspanningen leveren we een bijdrage aan het behoud en het verbeteren van de bedrijfswaarde.

We zijn als onderneming wereldwijd actief, wat ertoe leidt dat onze activiteiten in de belangstelling komen te staan. We zijn ons terdege bewust van deze verantwoordelijkheid. Economisch succes en hoogwaardige producten zijn van het grootste belang voor onze onderneming, hetzelfde geldt voor onze inspanningen om het milieu
te beschermen en zaken zoals arbeidsveiligheid, gezondheidsbescherming, brandpreventie of fabrieksveiligheid.

Onze doelstelling - het helpen van mensen - bestaat al sinds de oprichting van de HARTMANN GROEP en moet vandaag de dag in een bredere context worden geplaatst. Ondernemingen worden niet langer uitsluitend door hun producten gekenmerkt, maar ook door hun relaties met medewerkers, stakeholders en het milieu. HARTMANN voldoet wat betreft milieu en veiligheid aan internationale eisen op het gebied van gezondheid (Health), veiligheid (Safety) en milieu (Environment).

Het HSE-management en de HSE-organisatie van onze onderneming zijn erop gericht naleving van wettelijke voorschriften te waarborgen, medewerkers, milieu en activa te beschermen, stabiliteit van bedrijfsprocessen te handhaven en hulpbronnen efficiënt te beheren.
De invoering van de HSE-locatiebeoordeling in de GROEP maakt het mogelijk om taken op het gebied van milieu en veiligheid te plannen, te controleren en te monitoren.

Sustainability brochure

Sustainability brochure

  • Data file: PDF
  • Data file size: 7.52 MB
Milieu en veiligheid bij HARTMANN

Milieu en veiligheid bij HARTMANN

  • Data file: PDF
  • Data file size: 1.38 MB